web analytics

Gebelikte Dörtlü Tarama Testi

dortlu-testGebelikte Dörtlü Tarama Testi; Bu testte aynı ikili test ve üçlü test gibi aynı amaçlarla yapılan bir testtir. Gebelik sırasında anne karnındaki bebeğin down sendromlu olup olmadığı, veya doğmadan önce bir kusuru ( engeli ) varmı test edilerek önceden tespit edilmeye çalışılır. Tabiki test sonucu % 100 tanı koyulamadığı için, % 100 tanı koymak için gerekli birkaç tetkik daha yapılması gerekmektedir.

Gebelikte Dörtlü Tarama Testi Ne zaman Yapılmalıdır ?

 • 4’lü tarama testi hamileliğin 16. Ve 18. Haftaları arasında uygulanır.
 • Bütün hamile kadınlara bu testi yapılması tavsiye edilir fakat bazı durumlarda yapılması daha çok gereklidir.
 • Doğumsal kusurları olan bir aile geçmişi varsa
 • Hamilelik sürecinde zararlı ilaç veya hap kullanılmışşsa
 • Diyabet ya da insülin rahatsızlığı varsa
 • Hamilelikte virüs kaynaklı bir hastalık geçirilmişse
 • Yüksek miktarda radyasyona maruz kalınmışsa
 • Daha önceki çocuklardan, doğuştan kusurlu olan varsa

4’lü Tarama Testi Neden Uygulanır ?

Gebelikte dörtlü tarama testi, aşağıdaki koşullara sahip bir bebek taşıyıp taşımadığınızı ölçmek için uygulanır.

 • Down sendromu ( Trisomi 21 ) ; Down sendromu, fiziksel açıdan olduğu kadar zihinsel ve sosyal gelişimdeki hayat boyu süren bozukluklara sebep olan genetik bir durumdur.
 • Edward sendromu ( Trosomi 18 ) ; Edward sendromu, birçok gelişimsel gecikmelere yol açan bir durumdur. Genellikle 1 yaşına kadar ölümcül olabilir.
 • Ayrık omurga ; bebeğin gelişen omuriliğini çevreleyen dokuların düzgünce kapanmaması sonucu oluşan ciddi bir doğumsal kusurdur. Birçok fiziksel ve zihinsel yetersizliklere yo l açabilir
 • Anensefali ; Anasefali gelişimini tamamlayamamış bir beyin ve tam olarak oluşmamış kafatası demektedir. Anensefaliyle dünyaya gelen bebek doğduktan sonra sadece birkaç saatliğine yaşar.

Anensefali nedir; Bebeğin beynin ve kafatasının bir kısmının veya tamamının oluşmaması şeklinde tanımlanan bir doğum kusurudur. Bu bebekler ya doğmadan anne karnında ya da doğdukdan sontaki ilk bir hafta içinde hayatlarını kaybederler.

Bu hastalığın tanısı 3.aydan itibaren yapılır. Anensefali bebeklerin gözleri kurbağa gibi dışarı çıkık olduğundan halk arasında kurbağa çocuk olarak adlandırılır. Anensefali’nin 2. Gebelikte tekrarlama şansı % 5civarındadır. Yeni bir gebeliğe başlamadan en az 1 ay önce yüksek dozda folik asit kullanmaya başlamak anensefaliyi önlemeye yardımcı olacaktır.