web analytics

Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Onkoloji, Son yıllarda hızlı bir şekilde artış gösteren kanser, dünya da kalp hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm sebeplerinden biridir. Kadınlarda sık rastlanan kanserler arasında meme kanseri ve başta olmak üzere genital organlara ait türler yer almaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Jinekolojik onkoloji klinikleri medikal onkoloji (tıbbi onkoloji), radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, nükler tıp gibi branşlarda sıklıkla iş birliği içerisinde çalışırlar. Ameliyatlarda genel cerrahi, üroloji, kalp damar cerrahisi gibi branşlardan görüş ve yardım alındığı sıktır. Bu nedenle bu branşların bazıları yan dal eğitiminde rotasyon olarak yer alır.

Jinekolojik Onkolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi

Toplumda çoğu hanım, önemli bir sorunu olmadıkça mahremiyet duygusu sebebiyle genellikle jinekolojik onkoloji muayenesi olmak istemez. Bireyin en mahrem kabul etmiş olduğu bölgenin muayenesi laf konusu olduğu için utanma hissi sebebiyle huzurlu bir muayene imkânı olmayabilir.

Hastanın güveninin kazanılmasıyla bu konum ortadan kaldırabilir. Hastaya şefkatle yaklaşıp yakın ve güvenilir bir iletişimle huzurlu bir muayene imkânı sağlanabilir.

Böylece hastanın eşine ve ailesine bile söylemekten çekindiği pek çok problemi ancak kendisine itimat ettiği sağlık personeline açması olası olabilir. Muayene işleminde ilk hiyerarşi, hastadan doğru ve kapsamlı bir sonuç alınmasıdır.

Evli yahut bekar her kadın 6 ayda veya yılda bir defa hanım doğum uzmanına giderek jinekolojik onkoloji muayene yaptırması çok önemlidir. Jinekolojik onkoloji muayene olası hastalıkların önlenmesi için erken tanı ve tedavisinde çok önemlidir. Bir fazlaca hanım jinekolojik muayeneye gitmekten çekinebilir.

Sadece yıllık muayeneler ile kadınların vajinal hastalıkları ya da yaşamını riske edecek hastalıkların erken tanısı ile ortaya çıkabilecek negatif durumların önüne geçilebilir.

Örneğin; genital bölgede olup biten küçük bir yara, önemsenmeyebilir. Ancak bu yara bir süre sonra enfeksiyona dönüşüp daha ciddi sorunlara yol açabilir yahut oluşan yara ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

Bazı ülkelerde meme kanseri ile alakalı ameliyat ve operasyonlar jinekolojik onkologlar tarafından yapılmaktadır. Fakat ülkemizde bu ameliyatlar genel cerrahi uzmanları tarafından yapılır. Türkiye’de jinekologlar meme hastalıkları ve meme kanseri ile ilgili olarak ameliyatlar gerçekleştiremezler.