web analytics

JİNEKOLOG

jinekolog-doktoru

Jinekolog, kadın sağlığı ve hastalıkları konusunda uzman doktora verilen ünvandır. Jinekoloji ise, kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Daha çok kadın hastalıkları ve doğum ve ilgili patolojileri dışarda tutan ancak bir noktada onkolojiyi de içerir yani Jinekolojik onkoloji de denebilir.

Jinekolog muayelerini uzman doktorlar 6 ayda bir yada en uzun yılda 1 kere yapılmasını önermektedir. Jinekolojik muayeneler 18 yaşı itibariyle önerilir lakin, yaş kriterini göz ardı eden ve mutlaka jinekolojik muayene yapılmasını gerektiren önemli durumlar vardır. Bunlardan bazılarını sizler için sıralayalım.

Jinekolog Muayenesi Gerektiren Durumlar

 • Karnın alt bölgesinde ağrı
 • Adet düzensizlikleri, adet kanamasının olmaması veya aksaması
 • Anormal kanamalar
 • Dış genital organlarda ağrı, şişlik, kaşıntı, kitle ve yaralar bulunması
 • 15 , 16 yaşına gelinmesine rağmen adet kanamasının olmaması

Cinsel temas yoluyla geçen hastalıklara maruz kalınması gibi şikayetleriniz varsa mutlaka uzman bir doktordan Jinekolojik muayene randevusu alın.

JİNEKOLOJİ DE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Üreme sistemindeki rahatsızlıklar ve teşhis tedavi işlemleri birçok kadını psikososyal yönden etkiler. Jinekolojik problemler aynı zamanda kadınlarda korku, utanç, suçlama ve öfke duygularının yaşanmasına da neden olur. Hemşire kadının bu duygularını açıklamasına fırsat vermeli ve onunla duygularını tartışmalıdır.

Empatik bir dinleme tekniği, kadına psikolojik destek sağlar. Kadının teşhisine ve tedavisine ilişkin yanlış anlamaları varsa düzeltilmelidir. Bir çok kadın jinekolojik müdahaleler konusunda yanlış bilgi sahibidir.

Bu yanlış algılamalar genelde şöyledir,

 • *Histerektomi (ooforektomi olmaksızın) ile menepozun başlayacağı.
 • *Histerektomi (vajinektomi olmaksızın) ile seksüel yaşantısının son bulacağı.
 • *Üreme organlarının çıkarılmasının “kadınlığını kaybı” anlamına geleceği.
 • *Tek bir overin alınmasının steriliteye neden olacağı.
 • *Şüpheli pap testlerin daima kanser anlamına geleceği gibi.

Genel Fizik Muayene

 • Standart jinekolojik muayene genel fizik muayeneyi ve pelvik muayeneyi kapsar.
 • Bunlar; kan basıncı, ağırlık kontrolu, hematokrit, hemoglobin, idrar analizi ile memeler, tiroid, kalp, akciğer ve abdomenin fiziksel değerlendirilmesi ve pelvik muayene ve pap smear’dir.
 • Muayene memelerden başlar. Meme muayenesi üç amaçla yapılır. 1.Memedeki anormallikleri araştırmak. 2.Memelerin gelişimin değerlendirmek ve, 3.Kendi kendine meme muayenesini hastaya öğretmektir. Muayene inspeksion ve palpasyonla yapılır.
 • Jinekolojik muayeneden önce yapılması gereken diğer muayeneler, troidi değerlendirmek için boynun palpasyonu, kalp, akciğerler ve toraksın oskültasyonudur.
 • Jinekolojik muayene abdomenin muayenesi ile başlar. Abdomen, anormallikler ve kitle açısından değerlendirilir.Pubik kılların dağılımına dikkat edilir. Karaciğer, dalak ve dessending kolon palpe edilir. Karaciğerin perküsyon ve palpasyonu önemlidir. Çünkü oral kontraseptif kullananlar arasında beningn karaciğere tümörü gelişme riski vardır. Abdomende hassasiyet olup olmadığı araştırılır. Alt ekstremiteler varis, ödem, ve diğer anormallikler açısından kontrol edilir. Daha sonra pelvik muayene geçilir.

Pelvik Muayene

Pelvik Muayenenin Psikososyal Yönü: Kadınların çoğu pelvik muayeneyi küçültücü ve utandırıcı bulurlar. Muayene eden kişinin tutumu, pelvik muayene deneyimini olumlu kılmada çok önemlidir. Sert, aceleci, duyarsız ve hasta ile sözel iletişime girmeden yapılan pelvik muayeneler kadınlarda utanma duygusunun ve korsunun artmasına neden olur. Böyle bir muayene kadını bundan sonraki muayenelerden alıkoyar. Böylece Jinekolojik sağlık bakımından amaçlanan-periodik kontrollerle kadın sağlığının korunması elde edilemez.

Jinekolojik muayene sırasında kadınların anksiyetelerinin azaltılmasında, hasta ile kurulacak iletişimin önemli rolü vardır. İyi bir iletişim rahat, güvenli, kişinin mahremiyetine saygı gösterildiği, yargılamadan uzak ortamlarda gerçekleşir. Hastanın muayene odasına alınmasından muayenin bitimine kadar soyunması, giyinmesi, masaya alınması, mahremiyetinin gözetilmesi gibi bütün safhalarıda hasta ile iletişimin sürdürülmesi çok önemlidir.