web analytics

Gebelikte İkili Tarama Testi

Gebelikte İkili Tarama Testi

Gebelikte İkili Tarama Testi, İkili Test ; bu test gebeliğin 11 ile 14. Haftaları arasında yapılan ultrasonografik inceleme ile aynı zamanda anneden alınan kan örneğinde yapılan laboratuvar tarama testiyle sık rastlanılan bazı fetal anormalliklerin (mesela Down sendromu gibi) o gebelikte olma riskinin hesaplanmasını içerir.

Gebelikte İkili Tarama Testi Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Ense Kalınlığı (nuchal transclucency, NT) ölçümü ne demektir; Anne karnındaki bebeğin ense kısmında cilt-cilt altı aralığındaki sıvı birikiminin ultrasonla ölçülmesidir. Bu sıvı her bebekte belli bir sınıra kadar normal olarak vardır. NT ölçümünün yükseldiği durumlarda, hem kromozomal hem de yapısal bozukluk ihtimali artmaktadır.

  • 11-14. hafta taramasının, ikili testin amacı nedir; Bu ultrason taramasının ve testin amacı Down sendromu riski ve diğer kromozomal anormalliklerin riskini değerlendirmek, bu haftada fetusta bulunabilecek yapısal anormallikleri teşhis etmek, ikiz, üçüz gebelik gibi çoğul gebeliklerin teşhisi ve belirti vermeyen gebelik kayıplarının teşhisini koyabilmektir.

11-14. hafta testi (ikili test) nelerden oluşur ? Down sendromu saptama yüzdesi nedir?

11-14. haftada yapılan risk hesaplanmasında annenin yaşı, anne kanında ölçülen PAPP-A ve Free Beta hCG düzeyleri, ultrasonla ölçülen fetüsün ense kalınlığı, bebeğin burun kemiği, bebeğin kalp ve duktus venozusundaki kan akımlarının katılımıyla verilir. Down sendromu saptama oranı tüm bu belirteçler ile %97.5 civarındadır.

Gebelikte İkili Tarama Testi, Gebelikte bebekte olabilecek bazı kromozomal anomalileri araştırmak için yapılan bir testtir. Test sonucuna göre bebekte trizomi 21 (down sendromu) ve trizomi 18 (Edwards sendromu) denilen kromozomal anomalilerin bebekte olma riski araştırılır. Bu hastalıklar zeka geriliği ve bazı organ anomalileri olan hastalıklardır. Bu testlere zeka testi denmesinin nedeni de budur, ikili test bebeğin zeka düzeyini ölçen bir test değildir.

İkili Tarama Testi Kesin Sonuç Verir mi ?

Gebelikte İkili Tarama Testi, test sonucunda bu kromozomal anomalilerin bebekte kesin olarak var olup olmadığı tespit edilemez sadece bebekte bu anomalilerin olma riski normalden yüksek mi değil mi sorusunun cevabı alınır. Eğer risk normalden yüksek çıkarsa bebekte bu anomaliler kesin var mı sorusunun cevabını almak için CVS veya amniosentez yöntemleri uygulanır.

Gebelikte İkili Tarama Testi, sonucuna göre risk belirleme: İkili test sonucunda Down sensromu için yüksek risk sınırı 1/270 kabul edilir. Yani sonuç 1/270’den büyük çıkarsa (örneğin 1/200) bebekte Down sendromu olma riski normalden yüksektir ancak bebek normal de olabilir. Kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.

Test sonucunda, Edwards sendromu (trizomi 18) için yüksek risk sınırı 1/100 kabul edilir. Yani sonuç 1/100’den büyük çıkarsa (örneğin 1/80) bebekte Edwards sendromu olma riski normalden yüksektir ancak bebek normal de olabilir. Kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılmalıdır.