web analytics

Kadın Doğum Uzmanları

Kadın Doğum Uzmanları

Kadın Doğum Uzmanları , Kadın doğum uzmanı, kadın hastalıklarını teşhis ve tedavi edip, kadınlara gebelik ya da doğum ile alakalı olarak tıbbi bakım ve yardım sağlayan uzman doktorlara verilen mesleki unvandır.

Kadın Doğum Uzmanları Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Rahim, yumurtalıklar, vajina gibi kadın üreme sistemleri üzerinde ihtisas sahibi olan kadın doğum uzmanlarının temel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Rapor ve muayene sonuçları gibi hasta bilgi ve belgelerini toplayarak hastanın tıbbi geçmişini kayıt altına almaktır.
 • Doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrasında dönemlerde gebelik sürecinde olan bireylerin bakım ve tedavileri ile ilgilenmek.
 • Kadın sağlığını korumak ve bebeklerin güvenli bir biçimde doğmasını sağlamak için gerekli olan bütün sezaryen ya da diğer cerrahi ekipman ve uygulamaların tümünü kullanıp gerekli işlemleri gerçekleştirmek.
 • Bir hastalığı tedavi etmek ya da önlemek için ilaç tedavisi veya diğer özel tıbbi bakımları reçete edip, uygulamak.
 • Tıbbi prosedürlerin tümüne Hâkim olmak ve test sonuçlarına göre hastalara ve ailelerine durumu bütün detayları ile açıklamak.
 • Hastaların durumunu ve ilerlemesini izlemek ve tedavileri gerektiği gibi yeniden değerlendirmek.
 • Hastalığın başka bir tıbbi sorunla ilişkili olması durumunda hastaları diğer uzmanlara yönlendirmek.
 • Hijyen ve hastalık önleme konusunda toplum üyelerini bilgilendirmek.
 • Doğum, ölüm ve hastalık istatistikleri ya da bireylerin tıbbi durumu hakkında raporlar hazırlamak.
 • İleri tedavi yöntemlerini öğrenerek kendisini düzenli olarak geliştirmek.

Kadın Doğum Uzmanı Olmak İçin Alınması Gereken Eğitimleri Nelerdir?

Kadın Doğum Uzmanları olmak için üniversitelerin atı yıllık eğitim veren tıp fakültelerinde lisan derecesi ile mezun olma şartı bulunur. Lisans döneminin ardından ise tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavını başarı ile geçerek beş yıllık ihtisas dönemine başlamaya hak kazanmak gerekmektedir.

Kadın Doğum Uzmanları nın Nitelik Ve Özellikleri Nelerdir?

 • Yoğun stres ve baskı altında her şartta çalışabilecek potansiyele sahip olmak.
 • Gece dahil olmak üzere farklı mesai saatleri içerisinde hizmet edebilmek.
 • Hastalara karşı empatik bir tutum sergileyebilmek.
 • Doğum ya da hastalık evrelerini açıklayabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olup hastalıklar ile alakalı olarak ailelere bireylerin rahatsızlıkları hakkında bilgi verebilmek.